<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&amp;tid=2614159600575&amp;pd[em]=<hashed_email_address>&amp;noscript=1">

Presentasjon og opptak av hybrid konferanse:

Hvordan møblere fremtidens hybridkontor?

Arbeidsplassen har blitt snudd på hodet de siste to årene, og vi begynner å ane konturene av et langt mer fleksibelt hybridkontor. Hvordan vil den mye omtalte «nye normalen» se ut for deg, og ikke minst, hva slags møbler vil den skape behov for?

 

I dette webinaret får vi besøk av dr. psychol. Oddvar Skjæveland fra Mellomrom. Han er Norges første arkitektpsykolog, og en av Norges best kvalifiserte til å snakke om hvordan kontormiljøet påvirker oss. Hvordan kan møblene du velger bidra til et godt arbeidsmiljø?


Vi kommer til å gi en presentasjon av kontorstolen Skate fra Sitland, som illustrerer hvordan du kan skape mer fleksibilitet gjennom smart minimalisme. Det blir dessuten paneldebatt hvor du får mulighet til å stille dine egne spørsmål.

Fyll ut skjemaet for å se opptaket:

Atomic Hero

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In in mi at felis mattis suscipit at in justo. Ut varius tristique faucibus.