<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&amp;tid=2614159600575&amp;pd[em]=<hashed_email_address>&amp;noscript=1">
The Box-Krohn_Header

The Box

Int.ark: Krohnark

Forhandler: Senab Eikeland

Se bilder fra prosjektet

Bilder: Kjetil Gudem/Krohnark/Exponova

Vi hjelper deg å skape gode arbeidsmiljø

Next Level Design representer kun merker med 100 % produksjon i Europa.

Dette bidrar til å sikre kvalitet, innovasjon og en bærekraftig utvikling.