<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&amp;tid=2614159600575&amp;pd[em]=<hashed_email_address>&amp;noscript=1">

Sovet

Se mer hos Sovet
sovet-5

Sovet ble etablert på slutten av 80-tallet for å utforske uttrykksmulighetene i glass som materiale.

Gradvis har de utviklet seg til å omfavne større bredde, men har beholdt fokuset på minimalisme og ekstrem presisjon i materialvalg.

Sovet leverer møbler til både hjem og kontorer.