<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&amp;tid=2614159600575&amp;pd[em]=<hashed_email_address>&amp;noscript=1">

Snowsound

Se mer hos Snowsound
snowsound-1
Utfordringer med lyd er et økende problem på arbeidsplassen (25 % opplever støy som et problem). Dette skyldes blant annet endrede planløsninger, nye måter å organisere kontoret på (aktivitetsbasert) og bruken av harde materialer i gulv og vegger (glass og betong). En viktig faktor er også manglende fokus på akustikk i planleggingsfasen, særlig ved rehabilitering.