<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&amp;tid=2614159600575&amp;pd[em]=<hashed_email_address>&amp;noscript=1">

Mara

Se mer hos Mara
mara-design

I over seksti år har Mara spesialisert seg på innovative og fleksible møbler som bidrar til flerbruk og bedre plassutnyttelse. Kvalitet og funksjonalitet finner du i alle Mara sine bordløsninger.

All produksjon gjøres i Brescia, fra laserskjæring og sveising til maling og lakkering. 

De har også et særfokus på trygghet, brannsikkerhet og internasjonale sertifiseringer – slik at de oppfyller offentlige krav, overalt.