<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&amp;tid=2614159600575&amp;pd[em]=<hashed_email_address>&amp;noscript=1">

Fleksible bord

Flerbruk, utnyttelse av plass og god endringsberedskap blir alle viktigere i det aktivitetsbaserte, åpne kontormiljøet

art.-286-Libro-23 (1)

Bord: Argo Libro 286 des: Mara SRL

Vi hjelper deg å skape gode arbeidsmiljø

Next Level Design representer kun merker med 100 % produksjon i Europa. Dette bidrar til å sikre kvalitet, innovasjon og en bærekraftig utvikling.