<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&amp;tid=2614159600575&amp;pd[em]=<hashed_email_address>&amp;noscript=1">

Design for barn

Magis er en av verdens mest innovative og designdrevne produsenter av møbler, med en kompromissløs holdning til kvalitet.

Magis for barn

Magis synes det er like viktig at barn og unge blir stimulert og inspirert av vakker design og kvalitetsprodukter. Det skaper respekt og et ønske om å ta vare på det vi omgir oss med. Kanskje er det en måte å forme morgendagens miljøbevisste individer?  

For over 2000 år siden vektla romerne det estetiske som en av de samfunnsbærende verdiene. Det er kanskje ikke så rart at Italia fortsatt har posisjonen som verdens ledende nasjon innen design, nærmest uansett hva slags produkter vi tenker på.

Magis_kids_rocky_ambient

"Rocky" des: Marc Newson og Segolina POP Des. Enzo Mari

Magis_kids_dodo_rocking_bird_ambient_mono_MT80_yellow_01-scaled

"Dodo" des: Oiva Toikka

For over 2000 år siden vektla romerne det estetiske som en av de samfunnsbærende verdiene. Det er kanskje ikke så rart at Italia fortsatt har posisjonen som verdens ledende nasjon innen design, nærmest uansett hva slags produkter vi tenker på.