<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://ct.pinterest.com/v3/?event=init&amp;tid=2614159600575&amp;pd[em]=<hashed_email_address>&amp;noscript=1">

Nye krav til arbeidsplassen – derfor er møtepods en del av løsningen

Vi står midt oppe i en revolusjon av hvordan arbeidshverdagen er lagt opp. Kontoret blir nødt til å endre seg for å komme dette i møte.
SBS Møtepods

Hvordan planlegger du for at medarbeiderne dine vender tilbake til kontoret i høst?

Det har vært en mørk vinter og vår, men nå begynner det endelig å se lyst ut igjen. Mange kontorer som har stått ubrukte i lang tid står klare til gjenåpning i høst. 

Men vil alt bli som før, eller kommer arbeidshverdagen til å være endret permanent?

SBS_Seat Box et vue_16-1

 

En fremtid preget av videomøter og hjemmekontor

Det er ikke vanskelig å oppdrive artikler om den nye arbeidshverdagen. En viss konsensus begynner allerede å oppstå om at hjemmekontor og videomøter er noe vi vil ta med oss videre. Men i hvor stor grad?

Kommer kontoret til å bestå som en møteplass der kolleger kan utveksle inspirasjon og erfaringer? Trenger vi mindre plass? Er fremtiden fullstendig distribuert? Og hvordan skape en god arbeidskultur om vi alle sitter spredt?

Ingen har svarene på dette ennå. Likevel vil nok kontorets død neppe inntreffe med det første, og en felles fysisk møteplass har nok mye å si for å skape en fellesskapsfølelse på arbeidsplassen. 

Det krever dog at kontoret må tilpasse seg, slik at det fremdeles blir et attraktivt sted å være for medarbeiderne. I så fall er fleksibilitet kanskje det viktigste nøkkelordet. Tross alt – den beste måten å være forberedt på det uforutsigbare, er å legge opp for fleksibilitet.

 

Møterommet er nødt til å endre seg

Vi har tidligere sett store endringer i kontoroppsett da vi gikk fra faste kontorer til å vektlegge åpne landskap. Den typiske arbeidsplassen i dag er preget av åpne flater, med enkelte møte- og stillerom.

Åpne landskap har hatt både forkjempere og motstandere, men det har tross alt fungert fint for de fleste – frem til nå. 

Store møterom er unødvendige når det er snakk om én eller to medarbeidere som skal kommunisere med noen utenfra over video. Det er dårlig utnyttelse av plassen, og de fylles fort opp. Plutselig står kolleger der med et annet viktig videomøte, men uten et sted å ta det fra, siden møterommene allerede er opptatt av noen få mennesker.

Samtidig er det vanskelig å endre et bygg. Du vil helst ikke bruke mye penger på å bygge om kontoret, for så senere å stå overfor nye, annerledes krav igjen. Når ikke vi vet hvordan fremtiden blir, er det forsvarlig å gjøre store endringer nå?

Vår beste løsning på dette er mer fleksible møterom – såkalte møtepods.

 

Hva er møtepods og hvordan løser de problemet?

I Next Level Design opplever vi nå en enorm vekst i etterspørselen av møtepods. Dette er små, frittstående møterom som kan flyttes på etter behov. Du har plass til mellom én og seks personer avhengig av modell, og kan sitte i dyp konsentrasjon alene, eller i møte med andre.

Møtepoddene fra SBS er blant markedets best lydisolerte, luftkjølte og ventilerte, med innlagt strøm og belysning. Du kan også få dem med skjerm, eller spesialbygget for eksempelvis webinarer eller podcastinnspilling. Slik er det både mulig å stikke seg bort for å jobbe uforstyrret, delta i videomøter eller ta viktige telefoner – uten at du må legge beslag på et stort møterom.

Ved å ta i bruk fleksible, men lukkede rom, sikrer du bedre utnyttelse av kontorarealet ditt. Samtidig hjelper du medarbeiderne dine med å konsentrere seg bedre, være mer effektive, og gjennomføre møter i rom som er bedre egnet for det.

 

SBS_Seat Box 4 Blanche_12-1

Mobile møterom (Pods) fra SBS fungerer som et lite mobilt kontor, enten du trenger arbeidsro eller trenger å ta noen telefoner. Seksjonene kan enkelt flyttes på etter behov. De er også lydtette som gir arbeidsro både for bruker og kollegaer. La de ansatte trekke seg unna for å opprettholde fokus og produktivitet.

Les mer om SBS Møtepods her